Search form

Matáyo 20:32

32Zɨ́ Yésụ tóroné ndólo yée, zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Ílisé máídí méngị zɨ́se ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index