Search form

Matáyo 20:4

4Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, ‘Máíli gáa sée, zɨ́se kpá ndérése méngị moko yáká amá. Mááyí íꞌbí késị́ bɨ mɨútúásáne ní zɨ́se.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index