Search form

Matáyo 20:6

6Nda go za kɨ́ tagá, zɨ́a kpá ndéréne ndíki ngíti géyị ꞌyị e nɨyí mɨtóroyé. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, ‘Éyị́ bɨ ndị́sị ónzósé kadra gbékpị́ne méngịsé moko gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi?’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index