Search form

Matáyo 20:7

7“Zɨ́ ꞌyị ga gére née úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Gɨ zɨ́a ꞌyị bɨ zɨ́a íꞌbí moko zɨ́ze ní ndaá.’

“Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, ‘Nɨ mɨútúásáne zɨ́se ndérése méngị moko yáká amá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index