Search form

Matáyo 20:9

9“Zɨ́ ꞌyị ga bɨ tonónɨ́ moko kɨ́ tagá ní ógụyé ꞌdíꞌbi késị́ eyé kpá káa zɨ́ ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ tonónɨ́ moko kɨ́ phịyị́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index