Search form

Matáyo 22:34

Lorụ bɨ kɨ́ ledrené owóowó ní

(Lúrú kpá Márɨko 12:28-34, Lúka 10:25-28)

34Sɨmɨ bɨ Yésụ romo komo Sadụkáyo e go ní, zɨ́ Farụsáyo ndíkíye ndómo tarayé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index