Search form

Matáyo 22:41

Kɨ́résịto nɨ owụ́ ꞌbɨ ambi?

(Lúrú kpá Márɨko 12:35-37, Lúka 20:41-44)

41Sɨmɨ bɨ Farụsáyo ga gére née nɨyí aka fú cigí Yésụ ore ní, zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index