Search form

Matáyo 23:1

Yésụ enzị komo ꞌyị ené e

(Lúrú kpá Márɨko 12:38-40, Lúka 11:37-52, 20:45-47)

1Nda gɨ ore zɨ́ Yésụ ódroné zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index