Search form

Matáyo 23:10

10Ndásé ótoómo rosé zɨ́ ꞌyị e ndólo sée ‘mongụ́ ꞌyị,’ wá, gɨ zɨ́a mongụ́ ꞌyị esé nɨ kị́éꞌdo, máa Kɨ́résịto.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index