Search form

Matáyo 23:11

11Mongụ́ ꞌyị bɨ dongaráse ní, nɨ idí ꞌyị ị́nyị kasa zɨ́ lafúne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index