Search form

Matáyo 23:12

12ꞌYị bɨ ndịsị óto roné zɨ́ lafúne ꞌdáꞌdá ní, nɨ ídí ꞌdáꞌba, ꞌyị máa wo bɨ ndịsị óto roné ꞌdáꞌba ní, nɨ ídíne zɨ́ lafúne e ꞌdáꞌdá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index