Search form

Matáyo 23:15

15“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó rosé. Ndị́sịsé gámá do sogo káṇgá kɨ́ mɨkavu mbá gámásóꞌdo ꞌyị bɨ nɨ ṇgúṇgu ledre esé ní, sɨmɨ bɨ ówosé kémbị́ ꞌyị máa go ní, zɨ́se ndị́sịsé ꞌdódo ledre bɨ nɨ ésị wo ku phoꞌdụ rómo gɨ do wo bɨ ꞌdáꞌdá ní gɨ ro zɨ́a ídíne káa zɨ́ se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index