Search form

Matáyo 23:18

18ꞌDódosé kpá ledre zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, ‘Togụ́ ꞌyị lobụ́ mbayi bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdáná éyị́ zɨ́ Lomo doa ní yá, ledre ndaá sɨmɨ a wá. Tɨ́ lá togụ́ ꞌyị lobụ́ éyị́ bɨ iꞌbínɨ́ wo zɨ́ Lomo ní, née lúyú ledre.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index