Search form

Matáyo 23:19

19Ówosé ledre wá gɨ zɨ́ ꞌdi. Éyị́ bɨ kɨ́ ledrené owóowó ní nɨ ꞌdi? Éyị́ bɨ iꞌbínɨ́ zɨ́ Lomo ní togụ́ mbú mbayi bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdáná éyị́ zɨ́ Lomo doa ní, bɨ oto éyị́ née ne zɨ́a ídíne luyú ndaá roa wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index