Search form

Matáyo 23:2

2“ꞌYị ꞌdódo lorụ e kɨ́ Farụsáyo e otonɨ́ nda royé go kɨ́dí, yée nɨyí ye ꞌyị ꞌdódoyéme lorụ ꞌbɨ Mụ́sa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index