Search form

Matáyo 23:20

20ꞌYị bɨ lobụ́ mbayi ꞌbɨ Lomo ní, lobụ́ go za éyị́ ga bɨ sị́ mbayi ore ní mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index