Search form

Matáyo 23:21

21Kpá kenée ꞌyị bɨ lobụ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo go ní, lobụ́ née go Lomo bɨ mị́ngị́ ꞌdị́cị́ máa née ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index