Search form

Matáyo 23:22

22ꞌYị bɨ lobụ́ ere go ní, lobụ́ née go kị́tị ngére ꞌbɨ Lomo kpá kɨ́ kụṛụꞌbụ Lomo maꞌdáa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index