Search form

Matáyo 23:23

23“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée bɨsinyíne. Ndị́sịsé tɨ́ ꞌdíꞌbi zaá éyị́ ga bɨ gɨ yáká esé e ní íꞌbí yée zɨ́ Lomo káa do mɨkawu. Tɨ́ lá méngịsé esé mbigí ledre bɨ kóo ásé méngị a káa zɨ́ méngị bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị e, lúrúndúwú ꞌyị e, méngị maꞌdíi ledre e ní wá. Née kóo éyị́ ga bɨ ásé ndị́sị méngị yée ndro kɨ́ yée ga bɨ ndị́sịsé méngị yée née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index