Search form

Matáyo 23:25

25“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée bɨsinyíne. Ndị́sịsé lúgu lá dụụ́ ro kóꞌdo kɨ́ éyị́ ga bɨ ndị́sịsé ánu éyị́ sɨmɨyé ní, tɨ́ lá zɨ́se ótoómo sɨmɨyé ngurongbo kɨ́ ị́ndrị bɨ mongụ́ mɨmbéꞌde kɨ́ mongụ́ ꞌbú éyị́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index