Search form

Matáyo 23:27

27“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée bɨsinyíne. Ásé cé káa zɨ́ bi bɨ oꞌbónɨ́ wo bɨlámáne kɨ́ lámá roné gɨ ꞌdí sága, tɨ́ lá sɨmɨ a íri yị́ ené lá dụụ́ cóngó kɨ́ bɨsinyí alá éyị́ e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index