Search form

Matáyo 23:28

28Ásé cé kenée gɨ ꞌdí sága. Do komo ꞌyị e, ásé ꞌyị méngị bɨlámá ledre e, tɨ́ lá ꞌdí sɨmɨsé, mɨmbéꞌdesé kɨ́ mɨméngị ledre esé emenɨ́ eyé e ngụ́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index