Search form

Matáyo 23:3

3Bɨ kenée ní, ídísé úwú ledre eyé zɨ́se ndị́sịsé méngị éyị́ ga bɨ nɨyí úku yée zɨ́se ní. Tɨ́ lá ndásé ꞌdíꞌbi mɨméngị ledre eyé wá gɨ zɨ́a ledre ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdódo yée ní mengịnɨ́ eyé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index