Search form

Matáyo 23:31

31Bɨ kenée ní, úkusé go cụ́ kɨ́ tarasé kɨ́dí ásé bulúndu ꞌyị ga bɨ kóo ufunɨ́ nébị ga bɨ kóo née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index