Search form

Matáyo 23:32

32Káa zɨ́ bɨ go kenée ní, ꞌdíꞌbisé mɨméngị ledre ꞌbɨ bulúndusé ga gére née mu ndéré kɨ́e ꞌdáꞌdá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index