Search form

Matáyo 23:34

34Bɨ kenée ní, Mááyí kása nébị e kɨ́ ꞌyị ꞌbɨ komokenzị e kɨ́ ꞌyị ꞌdódo ledre e zɨ́se. Tɨ́ lá ásé úfu ngíti géyị, zɨ́se phéphéónzó ngíti géyị do mɨngbúngbu kágá, zɨ́se ndị́sịsé kɨ́ ócó ngíti géyị sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e, kpá kɨ́ ógó lící ngíti géyị gɨ sɨmɨ ngíti gara sɨmɨ ngíti a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index