Search form

Matáyo 23:37

Yésụ ini ini gɨ ro ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Yerụsaléma ní

(Lúrú kpá Lúka 13:34,35)

37“Sée ꞌyị ꞌbɨ Yerụsaléma, úfusé kóo nébị e, zɨ́se kpá óngbóónzó ngíti géyị ꞌyịmɨkása ga bɨ kóo Lomo kasaogụ yée zɨ́se ní kɨ́ tutú. Máíli kóo tɨ́ gɨ ro kótrụ owụ́ ꞌbɨ esé e káa zɨ́ mbágá ngono bɨ kotrụ owụ́ ꞌbɨ ené trị́é sị́ fúndúne ní, tɨ́ lá ílisé esé kenée wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index