Search form

Matáyo 23:38

38Bɨ kenée ní, ꞌDị́cị́ esé ꞌbɨ Lomo nɨ go ógụ ídí tobó.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index