Search form

Matáyo 23:39

39Máúku ba go wo zɨ́se, tónóne cakaba ndéréne ꞌdáꞌdá, útúásásé aka lolụ lúrú máa wá ꞌbúó togụ́ ásé úku ledre kɨ́ tarasé kí kɨ́dí, ‘Úndru idí ídí zɨ́ wo bɨ ogụ kɨ́ ịrị Ngére Lomo ní.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index