Search form

Matáyo 23:4

4Otonɨ́ tụ́ꞌdụ́ lorụ owóowó do ꞌyị e gɨ ro zɨ́ye ndị́sịyé méngị yée, tɨ́ lá yée kɨ́ royé utúasánɨ́ eyé kpá méngị lorụ máa ga gére née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index