Search form

Matáyo 23:5

5“Ndịsịnɨ́ méngị ledre eyé e gɨ ro do lúrú a. Ekéotonɨ́ gba mɨéké kúrú Lomo ro saná zɨ́ye ódóóto a mụụ́ sɨmɨ komoyé, ngíti géyị ro kágá sị́lị́ye. Zɨ́ye íngí kelele e ndríí tara bongó eyé e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index