Search form

Matáyo 23:6

6Sɨmɨ ayímbi ilinɨ́ ndị́sị ꞌduo do mɨngburoko bi ndị́sị e kɨ́ bi ndị́sị ga bɨ otonɨ́ yée ꞌdáꞌdá sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index