Search form

Matáyo 23:8

8“Tɨ́ lá ndásé óto rosé zɨ́ ꞌyị e ndị́sị ndólo sée ‘ꞌYị ꞌdódo ledre e,’ wá, gɨ zɨ́a mongụ́ ꞌyị esé nɨ dụụ́ kị́éꞌdo. Ásé mbá lúndu e kɨ́ lémị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index