Search form

Matáyo 23:9

9Ndásé kpá ndólo ꞌyị do sogo káṇgá ona ‘ꞌbụsé’ wá, gɨ zɨ́a ꞌBụsé nɨ dụụ́ kị́éꞌdo wo bɨ komo ere ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index