Search form

Matáyo 24:25

25Ledre ga bɨ máénzị komosé kɨ́e née ní, ndaá lị́gị sée wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index