Search form

Matáyo 24:28

28Bi bɨ umbu eyị́ nɨ doa ní, lugúnu e nɨyí yóko royé ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index