Search form

Matáyo 26:1

Yemenɨ́ ledre gɨ ro úfu Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 14:1,2, Lúka 22:1,2, Yiwáni 11:45-53)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ ukuonzó ledre ga bɨ ndịsị úku yée née go mbá ní, zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index