Search form

Matáyo 26:11

11ꞌYị lerị́ ga bɨ ndị́sịsé úku ledreyé née, ásé ídí kéye kacɨ́ kadra mbá, tɨ́ lá máútúásá lolụ ídí kése kacɨ́ kadra e mbá wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index