Search form

Matáyo 26:13

13Máúku zɨ́se maꞌdíi, kɨ́ꞌdí bɨ ꞌyị e nɨyí go ndị́sị úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo do sogo káṇgá mbá ní, ledre bɨ kára née mengị zɨ́ma née nɨyí ndị́sị úkuógụ a do ndị́sị ꞌyị sómụ́ndíki ledrea gɨ roa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index