Search form

Matáyo 26:16

16Tónóne sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ Yụ́da ndị́sịné gámásóꞌdo bɨlámá mɨsiꞌdi bɨ gɨ ro ꞌdíꞌbiógụ Yésụ doa zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index