Search form

Matáyo 26:19

19Zɨ́ ꞌyịmɨkása ga gére née ndéréye yéme éyị mɨánu ꞌbɨ Ayímbi née íri tɨ́ káa zɨ́ bɨ Yésụ uku zɨ́ye ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index