Search form

Matáyo 26:22

22Zɨ́ ledre née sínyíne royé, zɨ́ye tónóye ítí kangú gɨ royé kɨ́dí, “Wo bɨ nɨ maꞌdíi ní, Ngére, ndaá ꞌbɨ ené máa wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index