Search form

Matáyo 26:24

24Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí, nɨ ndéré tɨ́ káa ledre bɨ ekénɨ́ gɨ roa ní. Tɨ́ lá mongụ́ ꞌdoꞌdó nɨ ídí zɨ́ ꞌyị bɨ nɨ íꞌbí ngbángáma Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ní. Nɨ kóo ídí zɨ́a bɨlámáne togụ́ ndikiogụnɨ́ wo wá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index