Search form

Matáyo 26:27

27Gɨ do kacɨ́ née, zɨ́a ꞌdíꞌbi kóꞌdo, do íꞌbí mbófo éyị́ gɨ roa zɨ́ Lomo, zɨ́a íꞌbí a zɨ́ye, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Sée mbá ídísé éwé a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index