Search form

Matáyo 26:28

28Née sámamá bɨ ndeꞌyị́ bi káa do mɨyéme ledre dongaráse kɨ́ Lomo gɨ ro zɨ́a ótoómo lúyú ledre esé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index