Search form

Matáyo 26:32

32Tɨ́ lá, gɨ do kacɨ́ bɨ mááyí úrú gɨ sɨmɨ umbu ní, mááyí ógụ ndéréụ́tụ romá máa ꞌdáꞌdá zɨ́se sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index