Search form

Matáyo 26:34

34Yésụ ya zɨ́a ní, “Máúku zɨ́yị maꞌdíi, kɨ́ ndụlụ ba ní, ꞌdáꞌdá zɨ́ ngono kɨ́ ụ́cụ koko, áyí ási gɨ romá kɨ́ꞌdí ota.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index