Search form

Matáyo 26:35

35Tɨ́ lá zɨ́ Pétero úkulúgu ledre kɨ́dí, “Togụ́ kpá umbu yá, máótoómo yị́ị wá.” Zɨ́ ngíti géyị lafúga ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní uku a kpá mbá kenée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index