Search form

Matáyo 26:38

38Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mááyí go kɨ́ mongụ́ lerị́ do mɨmbéꞌdemá kɨ́ngaya ꞌdówụ́ma ayí ụ́kụ́ gɨ zɨ́a geré mɨụ́kụ́. Ídísé ndị́sị kɨ́ komosé rosé.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index