Search form

Matáyo 26:4

4yokonɨ́ royé yéme ledre gɨ ro ꞌdíꞌbi úgu Yésụ úfu wo ꞌdáꞌba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index